СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ
Од 01.01.2016.године издата акта су јавно доступна на сајту Агенције за привредне регистре у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре.       Регистар грађевинских дозвола:

                                   страна 1Од 01.01.2016.године издата акта су јавно доступна на сајту Агенције за привредне регистре у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре.

______________________________________________________________

Редни број 18:

Катастарска парцела: 36 К.О Острово
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња црпне станице и резервоара
Број предмета: 351-121/2015-06
Датум подношења захтева: 23.06.2015.
Датум решавања: 23.06.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 17:

Катастарска парцела: 2366/64 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Стаматовић Александар, Рам
Намена: изградња стамбеног објекта апартманског типа
Број предмета: 351-110/2015-06
Датум подношења захтева: 15.06.2015.
Датум решавања: 16.06.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 16:

Катастарска парцела: 3869/2, 2582, 2590, 2591, 2592, 2593, 2595, 4397/2 и 2569 К.О Велико Градиште и 684, 691, 1561, 700, 704, 705, 748, 1560, 1678, 4288 К.О Кумане
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња потисног цевовода
Број предмета: 351-104/2015-06
Датум подношења захтева:09.06.2015.
Датум решавања: 10.06.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен ______________________________________________________________

Редни број 15:

Катастарска парцела: 724 и 725 К.О Острово
Подносилац захтева: Милетић Милош, Јагодина
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-96/2015-06
Датум подношења захтева: 01.06.2015.
Датум решавања: 02.06.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 14:

Катастарска парцела: 30/1 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Ђордевић Миодраг, Велико Градиште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-94/2015-06
Датум подношења захтева: 29.05.2015.
Датум решавања: 01.06.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 13:

Катастарска парцела: 67/1 К.О Дољашница
Подносилац захтева: Стевић-Мартиновић Силвија, Дољашница
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-92/2015-06
Датум подношења захтева: 28.05.2015.
Датум решавања: 29.05.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 12:

Катастарска парцела: 57 К.О Чешљева Бара
Подносилац захтева: Станковић Душан, Београд
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-89/2015-06
Датум подношења захтева: 25.05.2015.
Датум решавања: 26.05.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 11:

Катастарска парцела: 1216 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Голубовић Драган, Велико Градиште
Намена: изградња продичног стамбеног објекта
Број предмета: 351-87/2015-06
Датум подношења захтева: 21.05.2015.
Датум решавања: 22.05.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 10:

Катастарска парцела: 2713 К.О Кисиљево
Подносилац захтева: Поњевић Перо, Београд
Намена: изградња помоћног објекта
Број предмета: 351-86/2015-06
Датум подношења захтева: 21.05.2015.
Датум решавања: 22.05.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 9:

Катастарска парцела: 5862 К.О. Мајиловац
Подносилац захтева: ПТО "Мома Аграр" Д.О.О. Курјаче
Намена: изградња силоса за житарице са сушаром
Број предмета: 351-85/2015-06
Датум подношења захтева: 19.05.2015.
Датум решавања: обрада захтева у току
Начин решавања:

______________________________________________________________

Редни број 8:

Катастарска парцела: 6229/2 и 6230/2 К.О. Курјаче
Подносилац захтева: Николић Златица, Курјаче
Намена: изградња подног складишта за чување житарица
Број предмета: 351-72/2015-06
Датум подношења захтева: 06.05.2015.
Датум решавања: 07.05.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 7:

Катастарска парцела: 1074/13 и 1074/14 К.О. Средњево
Подносилац захтева: ПТО "Мома Аграр" Д.О.О. Курјаче
Намена: изградња магацина и управне зграде
Број предмета: 351-71/2015-06
Датум подношења захтева: 06.05.2015.
Датум решавања: обрада захтева у току
Начин решавања:

______________________________________________________________

Редни број 6:

Катастарска парцела: 2559 К.О. Велико Градиште
Подносилац захтева: Силвер Лаке Инвестмент, Тошин Бунар бр. 272, Нови Београд
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-69/2015-06
Датум подношења захтева: 05.05.2015.
Датум решавања: 08.05.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 5:

Катастарска парцела: 1385 К.О. Кисиљево
Подносилац захтева: Милановић Мирослав, Кисиљево
Намена: изградња породичног стамбеног објекта
Број предмета: 351-68/2015-06
Датум подношења захтева: 26.03.2015.
Датум решавања: 07.05.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 4:

Катастарска парцела: 3212 К.О. Чешљева Бара
Подносилац захтева: Николић Станислав, Чешљева Бара
Намена: изградња породичног стамбеног објекта
Број предмета: 351-65/2015-06
Датум подношења захтева: 29.04.2015.
Датум решавања: 30.04.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 3:

Катастарска парцела: 1653/1 и 1654 К.О. Велико Градиште
Подносилац захтева: Општина Велико Градиште, Житни трг број 1, Велико Градиште
Намена: изградња надстрехе над градском пијацом
Број предмета: 351-58/2015-06
Датум подношења захтева: 16.04.2015.
Датум решавања: 17.04.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 2:

Катастарска парцела: 164 К.О. Рам
Подносилац захтева: Костић Жељко, Рам
Намена: изградња породичног стамбеног објекта
Број предмета: 351-50/2015-06
Датум подношења захтева: 06.04.2015.
Датум решавања: 14.04.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 1:

Катастарска парцела: 1491/2 К.О. Велико Градиште
Подносилац захтева: Рајковић Милан, Велико Градиште
Намена: радови на реконструкцији, доградњи и надградњи стамбеног објекта
Број предмета: 351-22/2015-06
Датум подношења захтева: 04.03.2015.
Датум решавања: 11.03.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен


                                   страна 1