СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ
Од 01.01.2016.године издата акта су јавно доступна на сајту Агенције за привредне регистре у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре.       Регистар локацијских услова:

                                   страна 1

Редни број 24:

Катастарска парцела: 28 К.О Чешљева Бара
Подносилац захтева: Грујић Мануел, Чешљева Бара
Намена: доградња постојећег објекта
Број предмета: 353-136/2015-06
Датум подношења захтева: 25.06.2015.
Датум решавања: 30.06.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 23:

Катастарска парцела: 2376/1, 2366/415, 2366/281, 2366/288 и 2366/282 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња фекалне канализације у Белом Багрему
Број предмета: 353-134/2015-06
Датум подношења захтева: 24.06.2015.
Датум решавања: 10.07.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 22:

Катастарска парцела: 1906 и 1907/2 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Миловановић Горан, Велико Градиште
Намена: изградња стамбено-пословног објекта
Број предмета: 353-133/2015-06
Датум подношења захтева: 23.06.2015.
Датум решавања: 25.06.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 21:

Катастарска парцела: 2170/3 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Јанковић Ивица, Велико Градиште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-131/2015-06
Датум подношења захтева: 23.06.2015.
Датум решавања: 08.07.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 20:

Катастарска парцела: 2366/289 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Радојковић Предраг, Сираково
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-118/2015-06
Датум подношења захтева: 09.06.2015.
Датум решавања: 17.06.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 19:

Катастарска парцела: 2366/64 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Стаматовић Александар, Рам
Намена: изградња стамбеног објекта апартманског типа
Број предмета: 353-116/2015-06
Датум подношења захтева: 09.06.2015.
Датум решавања: 09.06.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 18:

Катастарска парцела: 21 К.О Дољашница
Подносилац захтева: Петровић Радица, Дољашница
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-105/2015-06
Датум подношења захтева: 02.06.2015.
Датум решавања: 15.06.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 17:

Катастарска парцела: 3887/16 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Стојановић Сузана, Врчин
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-92/2015-06
Датум подношења захтева: 25.05.2015.
Датум решавања: 06.11.2015.
Начин решавања: одбачен као непотпун

______________________________________________________________

Редни број 16:

Катастарска парцела: 2374/11 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Ђурић Иван, Велико Градиште
Намена: изградња помоћног објекта
Број предмета: 353-86/2015-06
Датум подношења захтева: 19.05.2015.
Датум решавања: 02.06.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен ______________________________________________________________

Редни број 15:

Катастарска парцела: 178 K.O Дољашница
Podnosilac zahteva: Петровић Драгослав, Дољашница
Намена: изградња помоћног објекта
Број предмета: 353-77/2015-06
Датум подношења захтева: 13.05.2015.
Датум решавања: 22.05.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 14:

Катастарска парцела: 67/1 K.O Дољашница
Подносилац захтева: Стевић-Мартиновић Силвија, Дољашница
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-71/2015-06
Датум подношења захтева: 06.05.2015.
Датум решавања: 21.05.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 13:

Катастарска парцела: 3869/2, 2582, 2590, 2591, 2592, 2593, 2595, 4397/2 i 2569 K.O Велико Градиште и 684, 691, 1561, 700, 704, 705, 748, 1560, 1678, 4288 K.O Кумане
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња потисног цевовода
Број предмета: 353-70/2015-06
Датум подношења захтева:05.05.2015.
Датум решавања: 20.05.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 12:

Катастарска парцела: 3869/9, 3869/2, 2366/280, 2366,183, 2366/279, 2366/260, 2366/284, 2366/195, 2366/253, 2366/252, 2366/13 2366/10, 2375 K.O Велико Градиште
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња цевовода од РШ Бели Багрем до постојеће мреже
Број предмета: 353-69/2015-06
Датум подношења захтева: 04.05.2015.
Датум решавања: 19.05.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 11:

Катастарска парцела: 2713 K.O Кисиљево
Подносилац захтева: Поњевић Перо, Београд
Намена: изградња помоћног објекта
Број предмета: 353-59/2015-06
Датум подношења захтева: 27.04.2015.
Датум решавања: 12.05.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 10:

Катастарска парцела: 57 K.O Чешљева Бара
Подносилац захтева: Станковић Душан, Чешљева
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-56/2015-06
Датум подношења захтева: 21.04.2015.
Датум решавања: 11.05.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 9:

Катастарска парцела: 2366/356 K.O. Велико Градиште
Подносилац захтева: Митровић Радиша, Ћириковац
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-53/2015-06
Датум подношења захтева: 17.04.2015.
Датум решавања: 20.04.2015.
Начин решавања: захтев је одбијен

______________________________________________________________

Редни број 8:

Катастарска парцела: 724 i 725 K.O. Рам
Подносилац захтева: Милетић Милош, Јагодина
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-44/2015-06
Датум подношења захтева: 06.04.2015.
Датум решавања: 27.04.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 7:

Катастарска парцела: 36 K.O. Острово
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: радови на изградњи црпне станице и резервоара у склопу водоизворишта
Број предмета: 353-42/2015-06
Датум подношења захтева: 03.04.2015.
Датум решавања: 09.04.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 6:

Катастарска парцела: 6229/2 i 6230/2 Курјаче
Подносилац захтева: Николић Златица, Курјаче
Намена: изградња подног складишта за житарице
Број предмета: 353-41/2015-06
Датум подношења захтева: 01.04.2015.
Датум решавања: 21.04.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 5:

Катастарска парцела: 2366/393 K.O. Велико Градиште
Подносилац захтева: Лезић Душка, Велико Градиште
Намена: изградња породичног стамбеног објекта
Број предмета: 353-36/2015-06
Датум подношења захтева: 26.03.2015.
Датум решавања: 17.04.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 4:

Катастарска парцела: 1216 K.O. Велико Градиште
Подносилац захтева: Голубовић Драгиша, Велико Градиште
Намена: изградња породичног стамбеног објекта
Број предмета: 353-26/2015-06
Датум подношења захтева: 23.03.2015.
Датум решавања: 09.04.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 3:

Катастарска парцела: 1653/1 i 1654 K.O. Велико Градиште
Подносилац захтева: Општина Велико Градиште, Житни трг број 1, Велико Градиште
Намена: изградња надстрехе над градском пијацом
Број предмета: 353-25/2015-06
Датум подношења захтева: 23.03.2015.
Датум решавања: 14.04.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 2:

Катастарска парцела: 1385 K.O. Кисиљево
Подносилац захтева: Милановић Мирослав, Кисиљево
Намена: изградња породичног стамбеног објекта
Број предмета: 353-23/2015-06
Датум подношења захтева: 19.03.2015.
Датум решавања: 09.04.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 1:

Катастарска парцела: 2559 K.O. Велико Градиште
Подносилац захтева: Силвер Лаке Инвестмент, Нови Београд
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-21/2015-06
Датум подношења захтева: 18.03.2015.
Датум решавања: 01.04.2015.
Начин решавања захтев је усвојен


                                   страна 1