Градиштански урбанизам кроз време
     Први „правителствени инџинир“ у Србији био је аустријски архитекта Словак Франц Јанке. После хатишерифа из 1830. Године, после кога Београд званично постаје престоница, кнез Милош је проценио да је потребно довести стручније кадрове који ће градити јавне грађевине.
     1841. године Велико Градиште добија свој први урбанистички план – „План старе и нове чаршије“, који је израдио Франц Јанке.Први урбанистички план Великог Градишта из 1841.године


Урбанистички план Великог Градишта из 1930.године