Контакт:

        Општина Велико Градиште

        Житни трг број 1

        Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

        Канцеларија број 11

        Контакт телефон: 012 /676 - 106